Montaż Akumulatora w pojeździe

Samochody z prądnicami prądu przemiennego (alternatory) mają biegun ujemny połączony z masą. W starszych modelach może być różnie dlatego przed montażem należy zajrzeć do instrukcji obsługi pojazdu. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy oczyścić klemy i podstawę mocowania akumulatora.

 

1. Przed wymianą  sprawdź napięcie spoczynkowe akumulatora

 

 

2. Odkręcamy zabezpieczenia  mocujące  akumulator . Następnie jako pierwszą demontujemy przewód ujemny pojazdu (-), następnie przewód dodatni  (+) i ostrożnie wyjmujemy akumulator.

 

3. Montaż nowego akumulatora zaczynamy od założenia przewodu  dodatniego (+) akumulatora, następnie przewód ujemny (-). Należy pamiętać a przykręceniu zabezpieczeń mocujących akumulator. Akumulator powinien być trwale zamocowany, brak poprawnego mocowania może spowodować jego uszkodzenie lub zwiększyć jego zużycie.Dzięki temu unikniemy zwarcia akumulatora podczas korzystania z narzędzi, a to mogłoby spowodować duże szkody. Po zamontowaniu zaleca się powstałe połączenie końcówek biegunowych zabezpieczyć czystą, bezkwasową wazeliną.

 

 

UWAGA !!!

W niektórych typach pojazdów przy wymianie akumulatora wymagane jest użycie alternatywnego zasilania samochodu aby uniknąć zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych znajdujących się w pojeździe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.