Budowa Akumulatora

Akumulator stanowi odwracalne elektrochemiczne źródło prądu. Mówiąc inaczej jest to urządzenie w którym gromadzimy i pobieramy z niego energię elektryczną, przy czym każda z faz jego pracy jest związana z reakcjami chemicznymi zachodzącymi w jego wnętrzu.

 

Składa się z ogniw połączonych ze sobą elektrycznie i zamkniętych w odseparowanych celach wewnątrz obudowy. Z dwu skrajnych ogniw posiada wyprowadzenia tzw. końcówki biegunowe dodatnią (+)i ujemną (-), które mają kształt ściętych stożków o tej samej wysokości ale różnych średnicach. Końcówka dodatnia (+)19,5 mm , ujemna (-)17,9 mm i służą one do połączenia akumulatora z obwodem elektrycznym samochodu. Przewody łączące są zakończone z jednej strony specjalnymi końcówkami (klemami), które nakłada się i zaciska na końcówkach biegunowych akumulatora.

Kratka: Spełnia tę samą funkcję w zarówno ujemnych, jak i dodatnich płytach. Jest szkieletem konstrukcyjnym oraz przewodnikiem prądu elektrycznego. W nowoczesnych modelach akumulatorów kratki są znacznie cieńsze niż kiedyś, aby maksymalnie wykorzystać dostępną energię w akumulatorach, równocześnie obniżając ich ciężar.

Płyta dodatnia ( po naładowaniu brązowa) oraz płyta ujemna (po naładowaniu szara).

Separator: Jego zadaniem jest zapobieganie stykaniu się ze sobą płyt ujemnych i dodatnich. Zetknięcie tych płyt doprowadziłoby do zwarcia. Separator musi być porowaty tak, aby prąd mógł przepływać z jak najmniejszym oporem.

Ogniwo: Zestaw płyt dodatnich i ujemnych oddzielony separatorami. Płyty dodatnie połączone są w jeden zespół, ujemne w inny. Akumulator składa się z ogniw, z których każde wytwarza napięcie rzędu 2,13 V. Aby jednak akumulator posiadał pożądane napięcie całkowite ogniwa muszą być połączone szeregowo ( przy połączeniu 3 ogniw napięcie wynosi około 6 V , a przy połączeniu 6 ogniw około 12 V). Najpopularniejsze w użytku są obecnie akumulatory 12 V.

Obudowa akumulatora: Jest to blok z kwasoodpornego materiału obudowujący zestawy płytowe – najczęściej z polipropylenu lub ebonitu.

Elektrolit: Rozcieńczony czysty kwas siarkowy, w którym zostają zanurzone płyty dodatnie i ujemne. Poza uczestnictwem w procesie aktywacji materiału czynnego płyt, elektrolit przewodzi także pomiędzy nimi prąd elektryczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.